Idealab, pre-acceleration program for startups, 2015-2016

Idealab, pre-acceleration program for startups, 2015-2016

 

14

startap

2

inkubasiya sikli

 

Ilk rivojlanish bosqichida bo‘lgan IT-startaplar uchun preakselerator (akseleratsiyaga tayyorgarlik). 20 kun ichida g‘oyani testdan o‘tkazish va zaif joylarni aniqlash.

Pre-akselerator dasturidan quyidagilar o‘rin olgan: 

  • Lean Startup
  • Customer Development
  • Business Model Canvas
  • Yuridik maslahatlar
  • Soliqqa tortish bo‘yicha maslahatlar
  • Buxgalteriya bo‘yicha maslahatlar

IdeaLab bitiruvchilari Startup Mix konferensiyasida loyihalarni taqdim etdi.